Pengar tillbaka till Sveriges alla föreningar!

Att ekonomi alltid är en viktig del i Sveriges föreningar
är inget nytt. Ofta är det ideella krafter som drar det
tunga lasset och goodwill-sponsring håller föreningen
nätt och jämnt över vattenytan – ett bra år. Vi har själva
varit aktiva både som spelare, ledare, ledamöter, sponsorer
och ideella föräldrar och känner att nu vill vi göra
skillnad på riktigt. Vi vill ge tillbaka till Sveriges föreningar.
Med en aärsmodell som gynnar flera parter – förening,
sponsor och partners, där vår tryckeriverksamhet lägger
grunden, vill vi nu skapa fler välmående föreningar.
Vill du vara med?

IDROTTENS:SE – RE:FUNDING SPORTS

Inga lotter, schampo eller salami – bara pengar tillbaka.

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Pengar in utan att sälja något – är det möjligt?
Ja, faktiskt – med Idrottens Tryckeri som
partner kan du få en bättre ekonomi i din
förening, utan att sälja några lotter, schampo
eller salami. Vi optimerar era sponsorsamarbeten
och hittar värden i er förening som ni kanske
inte hade tänkt på.
Som tryckeri kan vi leverera en helhet,
men vi har valt att inte jobba med kläder – det finns så
många andra som är bra på det. Vi producerar
skyltar, dekaler, flaggor, matchprogram,
medlemstidningar, profilprodukter och
mycket mer. Bara fantasin sätter gränser.
Och det bästa av allt – när era sponsorer,
partners och nätverk beställer
från oss – så får ni mer pengar till er förening.

 

EN LJUSARE FRAMTID

Träningskläder för ungdomslaget eller nya tröjor varje år!

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Ekonomin ligger till grund för allt och oavsett
vad ni vill lägga era pengar på så vill vi hjälpa
er. Tillsammans tittar vi på hur ni kan använda
er förening för att höja ert värde och på
samma gång ge ett större värde till era
sponsorer och partners. Ni ges möjligheten att kunna
erbjuda sponsring på ett nytt sätt med det bästa sponsorerbjudandet.

Mot en
ljusare framtid

SÅ FUNKAR DET

Skapa möjlighet för win-win-win!

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

På samma sätt som på Svenska spel – att du
kan lägga in dina favoritföreningar så att de
får en slant tillbaka när du spelar, vill vi nu
hjälpa din förening. Dock utan något spel
inblandat. Vi har två huvudsakliga inriktningar,
att tillgodose föreningen med dess behov av
marknadsmaterial samt att erbjuda föreningens sponsorer/
partners våra tjänster inom marknad & försäljning.

Det handlar inte om att ni ska sälja trycksaker åt oss.
Utan det handlar om att produkter som föreningen,
sponsorer och medlemmar ändå skulle köpa –
erbjuder vi nu att de köps från oss med en
refundmodell. För att vi ger pengar tillbaka
till din förening för varje order. På så
sätt skapar vi win – win – win!

Lägg grunden för en mer välmående förening idag!

BOKA MÖTE IDAG

Ta nästa steg för en mer välmående förening

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Med Idrottens.se som partner kan ni ta
nästa steg för en mer välmående förening.
Istället för sinande resurser
skapar vi förutsättningar för en god
ekonomi. Vi har redan hjälpt ett flertal
föreningar, dels genom att hitta fler sponsorer till
dem men även tagit fram produkter, som de ändå
behövde, men nu med pengar tillbaka.
Vi har till exempel
hjälpt en förening att ta fram en medlemstidning där
annonseringen ger en intäkt på 400.000-
600.000:- plus att medlemmarna känner sig
mer sedda och delaktiga. Vad kan vi hitta
som passar just er förening? Hör av
dig så bokar vi ett möte och kikar
på era möjligheter!

 

Tjänster

Våra tjänster

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

• Vara en partner inom tryckt och digital information på ett sätt som skapar win-win-win

Genom ett gynnsamt och förutbestämt sponsoravtal ger Idrottens.se återbetalning direkt till
föreningen. Avtalen tecknas på antingen ett eller två år där två år ger lite extra bonus till föreningen.


• Rådgivande i frågor kring intäktsbringande produkter

Vi delar med oss av vår erfarenhet från andra föreningar genom idéer kring produkter som kan
generera intäkter för föreningen. Vi kan råda till vad som ger intäkter och vad man bör hoppa över.


• Stärka föreningens varumärke med bl.a föreningens profilprodukter

Vi skapar en webshop för föreningen som är länkad till föreningens hemsida. Där erbjuds profilprodukter
till medlemmar som stärker föreningens varumärke. Föreningen får en förutbestämd
provision/artikel och kostnaden är 0:- för föreningen, bara intäkter.


• Vara en logistikpartner gentemot medlemmarna vad det gäller lagerhållning & distribution

Vi ombesörjer orderhantering, lagerhantering, pack o plock samt fakturering till kund. Föreningen
sparar utrymme och kansliarbete samt får en bra struktur med återrapportering på försäljningen/
produkt. Här är en mindre kostnad för lagerutrymme och fakturahantering för föreningen.


• Bidra till annonsförsäljning och sponsoravtal gentemot föreningens kontaktnät

Vi hjälper till med annonsförsäljning och införskaffande av sponsorer. Detta görs provisionsbaserat,
så återigen, bara intäkter för föreningen.

PRODUKTER

Exempel på produkter vi kan ta fram åt dig

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Här har du ett urval av de produkter vi kan ta fram åt dig.
Om vi snabbt skulle sammanfatta det – allt, i stort sett
– förutom kläder då. Vad passar in i din förening?
Idrottens.se har egen produktion i Göteborg på merparten
av de produkter vi erbjuder vilket ger oss full
kontroll på flödet och kapacitet att ta fram saker
blixtsnabbt när det kniper. Vi har också egen reklamavdelning
för layout och sättning. Vår webavdelning
hjälper er till egen produktion av ex.
matchprogram på ett enklare sätt.

 

PRODUKTER

Utomhus och inomhus, tryck och digitalt

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

• Utomhus
    Skyltar, flaggor, vepor, vi gör det mesta som skall tåla väder och vind, t.o.m tält!

• Inomhus

    Roll-up till sponsor eller varför inte månadens spelare?
    Sarg & arenareklam för sponsorskyltar. Bildekal till medlemmar.

• Tryck

    Tryck på papper i alla former. Broschyrer, tidningar, matchprogram,
    blanketter, medlemskort/visitkort, lotter.

• Adresserade utskick

    Med adressprint.

• Digitalt

    Digitala tjänster som original, layout och mallprodukter.

• Webshop

    Medlemshantering av profilmaterial, lagerhållning,
    logistikfunktioner med leverans direkt till medlem.

Tjänster

Digitala tjänster

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Det finns mycket vi kan digitalisera idag.
Framför allt kan vi skapa en enklare
hantering för kansli och ledare, eller det
kanske är dags att titta på en app för
föreningen? Vi har både resurser och
kompetens för detta. Vad det gäller original och layout så
blir det allt viktigare att ha ett snyggt yttre och en enhetlig
profil. Förutom att vi hjälper till med layouten så
erbjuder vi också en mediabank i er
webshop så alla inom föreningen
nyttjar samma
logotype eller samma bildmaterial.
Struktur, ordning &
reda!